Welcome to Living Dolls!
Test Banner
Test Banner

เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

กรุณาอ่านข้อมูลและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าโดยละเอียดก่อนซื้อสินค้า

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และจะรับเปลี่ยนสินค้าได้ใน 2 กรณี นี้เท่านั้น
1. สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง (รายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดไม่ถูกต้อง หรือ ส่งผิด)
2. เปลี่ยน size (สงวนสิทธ์เฉพาะรองเท้าเท่านั้น และสามารถเปลี่ยน size ขึ้นลงจากเดิมได้ 1size แต่ไม่สามารถเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนรุ่นได้)

เรามีการตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดก่อนการจัดส่ง หากท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีว่าถูกต้องตามรายการสั่งซื้อหรือไม่ ในกรณีสุดวิสัยที่ทางร้านได้ทำการจัดส่งสินค้าผิด หรือลูกค้าต้องการเปลี่ยนขนาดรองเท้า กรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบภายใน 3 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (ตามขั้นตอนด้านล่าง) หากไม่ได้ทำการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าค่ะ

หมายเหตุ
*สำหรับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ตรงตามที่ลูกค้าสั่ง ทางเราจะรับผิดชอบค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นโดยทำการคืนเงินค่าจัดส่งคำนวณตามจำนวนที่ท่านชำระส่งกลับมา และจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ท่านอีกครั้งโดยไม่เก็บค่าใช่จ่ายในการจัดส่ง สำหรับกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน size รองเท้าลูกค้าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งกลับเองขั้นตอนการเปลี่ยนหรือส่งคืนสินค้า

การเปลี่ยนสินค้านั้นลูกค้าต้องติดต่อกับ Living Dolls ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (ดูจากวันที่ตราประทับ ของไปรษณีย์) โดยส่งอีเมลมาที่ contact@livingdolls-closet.com พร้อมกับระบุข้อมูลสินค้าที่ต้องการคืนให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มด้านล่าง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าหากท่านติดต่อเราล่าช้าเกินกว่าวันที่ กำหนด หรือข้อมูลที่ท่านแจ้งมาไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

 • รหัสการสั่งซื้อ (Order ID)
 • รหัสสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน (Item Number)
 • รูปถ่ายสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยน (ในกรณีสินค้าชำรุด หรือได้รับสินค้าผิด)
 • เหตุผลในการเปลี่ยนสินค้า (ทางร้านส่งสินค้าให้ผิด, ต้องการเปลี่ยน size รองเท้า)

หลังจากทางร้านได้รับ Email เราจะทำการติดต่อท่านกลับเพื่อยืนยันรายการสินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้ เมื่อท่านได้รับการยืนยันจากเราแล้ว จึงจะสามารถส่งสินค้ากลับมาได้ การส่งคืนสินค้าจะต้องดำเนินการผ่านบริการ EMS เท่านั้น โดยทำการส่งให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับแจ้ง ลูกค้าจำต้องจ่ายค่าจัดส่งไปก่อน และทางร้านจะทำการคืนเงินค่าจัดส่งให้เป็นกรณี หลังส่งสินค้าคืนแล้วกรุณา Email หลักฐานการส่งไปรษณีย์มาที่ contact@livingdolls-closet.com ด้วย ทางร้านจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้หลังจากได้รับสินค้าจากลูกค้าแล้วเท่านั้นค่ะ

หมายเหตุ: ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเสื้อผ้าและเครื่องประดับทุกชนิด เว้นเสียแต่เป็นการส่งสินค้าผิดของทางร้าน
 • หากลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า (ดูจากวันที่ตราประทับ ของไปรษณีย์)
 • หากท่านส่งคืนสินค้าล่าช้ากว่า 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับคำยืนยันการรับคืนจากร้าน
 • หากท่านส่งคืนสินค้ามาโดยไม่มีคำยืนยันการรับคืนจากทางร้าน
 • สินค้าเคยถูกใช้หรือสวมใส่แม้เพียงครั้งเดียว
 • สินค้าไม่ได้อยู่ในสภาพเดิม, สินค้าถูกซักรีด, ป้ายสินค้า (Tag) ได้ถูกแกะหรือตัดออก
 • สินค้าถูกปรับแต่ง หรือ ทำความสะอาดโดยลูกค้า
 • สินค้าถูกทำให้มีตำหนิหรือชำรุดโดยลูกค้า (รวมถึงสินค้ามีกลิ่นติดมาจากเครื่องหอมหรือเครื่องสำอางค์ของลูกค้า)
 • รูปทรงของสินค้าเปลี่ยนแปลงไปโดยมีสาเหตุมาจากการลองสวมใส่ (เช่นปกเสื้อบิดเบี้ยว)
 • ในกรณีที่สินค้าที่ส่งผิดนั้นประกอบด้วยสินค้าหลายชิ้นใน 1 รายการเช่น กระโปรงที่มีเข็มขัด โปรดส่งคืนสินค้าทุกชิ้นในชุดนั้นๆหากท่านส่งคืนไม่ครบหรือขาดไปแม้เพียง ชิ้นเดียว (อาจเป็นส่วนประกอบของชุดเช่นเครื่องประดับ) ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้า


ช่องทางการคืนเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งให้แก่ลูกค้า

ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดียวกันหรือสินค้า ที่ถูกต้องไม่มีในสต็อกหรือเลิกผลิตไปแล้ว ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนตามมูลค่าของสินค้าเท่านั้น แต่ไม่รวมค่าบริการในการจัดส่งสินค้า ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่เราได้รับสินค้าที่ท่านส่งคืนมา และถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งหมด ทางร้านจะทำการคืนเงินให้ท่านโดยการคืนเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของท่าน เราจะทำการติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลบัญชีที่ท่านต้องการให้โอนกลับไป หรือคืนโดยผ่านบัตรเครดิต/บัญชี Paypal ของท่าน แล้วแต่กรณีไป

Go to Top
Cheap jordans shoes, cheap jordans for sale, jordans retro 13, cheap foamposites, cheap jordan 12, Canada Goose sale, Retro jordans for sale, Cheap foamposites for sale, Cheap air jordans for sale, Retro jordans for sale, Cheap foamposites for sale, Cheap jordans 11s, Retro jordans for sale,