Welcome to Living Dolls!
Test Banner
Test Banner

เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

กรุณาอ่านข้อมูลและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าโดยละเอียดก่อนซื้อสินค้า

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และจะรับเปลี่ยนสินค้าได้ใน 2 กรณี นี้เท่านั้น
1. สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง (รายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดไม่ถูกต้อง หรือ ส่งผิด)
2. เปลี่ยน size (สงวนสิทธ์เฉพาะรองเท้าเท่านั้น และสามารถเปลี่ยน size ขึ้นลงจากเดิมได้ 1size แต่ไม่สามารถเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนรุ่นได้)

เรามีการตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดก่อนการจัดส่ง หากท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีว่าถูกต้องตามรายการสั่งซื้อหรือไม่ ในกรณีสุดวิสัยที่ทางร้านได้ทำการจัดส่งสินค้าผิด หรือลูกค้าต้องการเปลี่ยนขนาดรองเท้า กรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบภายใน 3 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (ตามขั้นตอนด้านล่าง) หากไม่ได้ทำการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าค่ะ

หมายเหตุ
*สำหรับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ตรงตามที่ลูกค้าสั่ง ทางเราจะรับผิดชอบค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นโดยทำการคืนเงินค่าจัดส่งคำนวณตามจำนวนที่ท่านชำระส่งกลับมา และจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ท่านอีกครั้งโดยไม่เก็บค่าใช่จ่ายในการจัดส่ง สำหรับกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน size รองเท้าลูกค้าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งกลับเองขั้นตอนการเปลี่ยนหรือส่งคืนสินค้า

การเปลี่ยนสินค้านั้นลูกค้าต้องติดต่อกับ Living Dolls ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (ดูจากวันที่ตราประทับ ของไปรษณีย์) โดยส่งอีเมลมาที่ [email protected] พร้อมกับระบุข้อมูลสินค้าที่ต้องการคืนให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มด้านล่าง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าหากท่านติดต่อเราล่าช้าเกินกว่าวันที่ กำหนด หรือข้อมูลที่ท่านแจ้งมาไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

 • รหัสการสั่งซื้อ (Order ID)
 • รหัสสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน (Item Number)
 • รูปถ่ายสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยน (ในกรณีสินค้าชำรุด หรือได้รับสินค้าผิด)
 • เหตุผลในการเปลี่ยนสินค้า (ทางร้านส่งสินค้าให้ผิด, ต้องการเปลี่ยน size รองเท้า)

หลังจากทางร้านได้รับ Email เราจะทำการติดต่อท่านกลับเพื่อยืนยันรายการสินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้ เมื่อท่านได้รับการยืนยันจากเราแล้ว จึงจะสามารถส่งสินค้ากลับมาได้ การส่งคืนสินค้าจะต้องดำเนินการผ่านบริการ EMS เท่านั้น โดยทำการส่งให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับแจ้ง ลูกค้าจำต้องจ่ายค่าจัดส่งไปก่อน และทางร้านจะทำการคืนเงินค่าจัดส่งให้เป็นกรณี หลังส่งสินค้าคืนแล้วกรุณา Email หลักฐานการส่งไปรษณีย์มาที่ [email protected] ด้วย ทางร้านจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้หลังจากได้รับสินค้าจากลูกค้าแล้วเท่านั้นค่ะ

หมายเหตุ: ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเสื้อผ้าและเครื่องประดับทุกชนิด เว้นเสียแต่เป็นการส่งสินค้าผิดของทางร้าน
 • หากลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า (ดูจากวันที่ตราประทับ ของไปรษณีย์)
 • หากท่านส่งคืนสินค้าล่าช้ากว่า 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับคำยืนยันการรับคืนจากร้าน
 • หากท่านส่งคืนสินค้ามาโดยไม่มีคำยืนยันการรับคืนจากทางร้าน
 • สินค้าเคยถูกใช้หรือสวมใส่แม้เพียงครั้งเดียว
 • สินค้าไม่ได้อยู่ในสภาพเดิม, สินค้าถูกซักรีด, ป้ายสินค้า (Tag) ได้ถูกแกะหรือตัดออก
 • สินค้าถูกปรับแต่ง หรือ ทำความสะอาดโดยลูกค้า
 • สินค้าถูกทำให้มีตำหนิหรือชำรุดโดยลูกค้า (รวมถึงสินค้ามีกลิ่นติดมาจากเครื่องหอมหรือเครื่องสำอางค์ของลูกค้า)
 • รูปทรงของสินค้าเปลี่ยนแปลงไปโดยมีสาเหตุมาจากการลองสวมใส่ (เช่นปกเสื้อบิดเบี้ยว)
 • ในกรณีที่สินค้าที่ส่งผิดนั้นประกอบด้วยสินค้าหลายชิ้นใน 1 รายการเช่น กระโปรงที่มีเข็มขัด โปรดส่งคืนสินค้าทุกชิ้นในชุดนั้นๆหากท่านส่งคืนไม่ครบหรือขาดไปแม้เพียง ชิ้นเดียว (อาจเป็นส่วนประกอบของชุดเช่นเครื่องประดับ) ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้า


ช่องทางการคืนเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งให้แก่ลูกค้า

ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดียวกันหรือสินค้า ที่ถูกต้องไม่มีในสต็อกหรือเลิกผลิตไปแล้ว ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนตามมูลค่าของสินค้าเท่านั้น แต่ไม่รวมค่าบริการในการจัดส่งสินค้า ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่เราได้รับสินค้าที่ท่านส่งคืนมา และถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งหมด ทางร้านจะทำการคืนเงินให้ท่านโดยการคืนเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของท่าน เราจะทำการติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลบัญชีที่ท่านต้องการให้โอนกลับไป หรือคืนโดยผ่านบัตรเครดิต/บัญชี Paypal ของท่าน แล้วแต่กรณีไป

Go to Top